Sluiten

De blauwe huik of Spreekwoorden over wereldse ijdelheid

Vervaardiger

Arnoldus Wielans (uitgever)

Periode en datering

17de eeuw
(circa 1670 - circa 1698)

In de voorstelling zijn figuren afgebeeld die een spreekwoord of gezegde uitbeelden. Het spreekwoord of gezegde is bij de taferelen in Frans en Nederlands genoteerd. Bovenaan een opschrift in Frans, onderaan een opschrift in het Nederlands. De prent is uitgegeven door Arnoldus Wielans in de Kammenstraat in Antwerpen. Het betreft een nog niet eerder getraceerde kopie naar een uitgave van Joannes van Doetecum uit 1577.

Details

Onderwerp
Opschriften
opschrift (bovenaan): PAR CE DESEIN IL EST MONSTRE LES ABV DV MONDE RENVERSE
opschrift (onderaan): DESE WTBEELDINGHE WORT DIE BLAVW HVCK GHENAEMT, MAER DES WERELTS YDEL SPRECK WOORDEN BETER BETAEMT.
opschrift (onderaan): Arnoldus Wielens in de Camme-straet
opschrift (in de voorstelling)
Dimensie
geheel, hoogte: 468 mm
geheel, breedte: 567 mm
blad, hoogte: 478 mm
blad, breedte: 600 mm

Identificatie

Huidige locatie
Verzameling
Categorie
Objectnaam
ets
Materialen
Inventarisnummer
2014.GRO0072.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.

Gerelateerde items uit onze collectie