Sluiten

Kenau Simonsdochter Hasselaer

Vervaardiger

anoniem (prentmaker)

Periode en datering

16de eeuw
(circa 1573)

Kenau is ten voeten uit afgebeeld met een langs in haar rechterhand. Om haar gordel draagt zij een fles, een pistool en een zwaard. Links en rechts van haar hoofd is 'CAPITAIN KENNOV' te lezen. In de rechter bovenhoek is het wapenschild van de stad Haarlem afgebeeld. In de marge onderaan is een tweeregelig opschrift te lezen over Kenau. Kenau Simonsdochter Hasselaer zou de Haarlem verdedigd hebben tijdens het beleg van de Stad. Hoewel haar bestaan niet langer wordt betwist, blijft haar precieze rol tijdens de strijd om Haarlem onduidelijk. Het lijkt te gaan om een vooralsnog onbekende variant op prent nr. 3 in: Els Kloek, Kenau en Magdalena, Amsterdam 2014, p. 186).

Details

Onderwerp
Opschriften
opschrift (in de voorstelling): CAPITAIN KENNOV
opschrift (in de marge onderaan): Capitaine Griete Kennau Ghenat heeft haer manlick inde strijt begeven / Met die Rebelle van Haeleme befaemt sijn tsamen eendrachtich hart neckich gebleuven
aantekening (passe-partout): Haarlem Municipall Archives Hol. vol. XVII p 237 n° 3 1573 Matthias Quad, 1557-1613 (Va Kinkelbach) / Hasschaer Ken (?) / Verdedigde de stad Haarlem zie in Haarlem
aantekening (achterzijde): Josep de Romer
Dimensie
geheel, hoogte: 254 mm
geheel, breedte: 169 mm

Identificatie

Huidige locatie
Verzameling
Categorie
Objectnaam
Materialen
Inventarisnummer
2014.GRO0019.632.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.

Gerelateerde items uit onze collectie