Sluiten

Kruisiging

Vervaardiger

Frey Carlos

Periode en datering

16de eeuw
(circa 1520)

De wijze waarop de kruisiging hier is afgebeeld, wijkt af van de manier die in Brugge gebruikelijk was. In tegenstelling tot de traditie heeft Frey Carlos het kruis voor een heuvel die naar rechts oploopt, geplaatst. Links van het kruis knielt Maria Magdalena en rechts zijn Johannes de Evangelist, de maagd Maria en twee vrouwen afgebeeld. Door het landschap en de wijze waarop de figuren in de ruimte zijn gesitueerd, wordt de aandacht naar rechts getrokken. De kunstenaar heeft hiermee de aandacht willen vestigen op het middenpaneel, waarop vermoedelijk de kruisafneming was afgebeeld. Op stilistische gronden is dit werk toegeschreven aan Frey Carlos. Een Vlaming die vanaf 1517 als hiëronymiet in Évora (Portugal) leefde. Over het leven van deze kunstenaar is weinig bekend. Stilistisch vertoont zijn werk overeenkomsten met Hugo van der Goes. Het is daarom goed mogelijk dat hij in Gent of Brugge is opgeleid en zich daarna in Portugal heeft gevestigd. In de vijftiende en de zestiende eeuw was het vrij gebruikelijk dat kunstenaars tussen Noord- en Zuid-Europa heen en weer reisden.

Details

Onderwerp
Opschrift
opschrift (bovenaan in het midden): NAZAPENVC
Dimensie
geheel, hoogte: 121 cm
geheel, breedte: 62.2 cm
met lijst, hoogte: 130 cm
met lijst, breedte: 70.5 cm
met lijst, diepte: 5.5 cm
met lijst, gewicht: 7.3 cm

Identificatie

Huidige locatie
Verzameling
Categorie
Objectnaam
Materialen
Inventarisnummer
1989.GRO0001.I

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.

Gerelateerde items uit onze collectie