Sluiten

De boerenkrijg

Vervaardiger

naar aquarel van Louis Geens (schilder), Davidsfonds (uitgever)

Periode en datering

19de eeuw
(1898)

Prent naar een aquarel van Louis Geens uit 1898. Het beeldt het begin uit van de Boerekrijg uit, het verzet van de plattelandsbevolking van de Zuidelijke Nederlanden tegen het Franse bewind eind 1798. De prent werd bij het Davidsfonds uitgegeven.

Details

Onderwerp
Opschriften
opschrift (boven): DE BOERENKRIJG (1798).
opschrift (beneden): I. - BEGIN VAN DEN OPSTAND DER BOEREN, OCTOBER 1798.
opschrift (links onder): UITGAVE VAN HET DAVIDS-FONDS (1898).
Dimensie
geheel, hoogte: 347 mm
geheel, breedte: 505 mm
geheel, hoogte: 446 mm
geheel, breedte: 621 mm

Identificatie

Huidige locatie
Verzameling
Categorie
Objectnaam
Materialen
Inventarisnummer
0020.GRO0616.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.

Verwante items

De boerenkrijg

Vervaardiger

anoniem (prentmaker)

Davidsfonds (uitgever), naar aquarel van Louis Geens (schilder)

Periode en datering

19de eeuw
(1898 - 1930)

Gerelateerde items uit onze collectie