Sluiten

Academische studie naar sculptuur: dansende sater

Vervaardiger

Joseph Nicolas Truit (tekenaar)

Periode en datering

18de eeuw
(1761)

Academische studie naar sculptuur van de dansende sater, getekend door Joseph Truit in 1761. Joseph Truit was toen ingeschreven als leerling aan de Academie Brugge en won de eerste prijs in de klas naar sculptuur tijdens het concours van 1761. Het getekende beeldhouwwerk is een afgietsel van de dansende sater of faun. De sater is dansend afgebeeld met crotala (cymbalen) in zijn zwaaiende handen. Zijn voet rust op een blok. In de gebeeldhouwde versies bedient de sater met zijn voet een kroupezion (slaginstrument). Door de slaginstrumenten kreeg het beeldhouwwerk 'De Clacker' of 'Clapperman' als bijnaam (SAB, Academie, nr. 19). Het gebruikte medium is zwart krijt of houtskool, met hoogsels in wit krijt. Er is een aangelijmde strook onderin met verderzetting van de compositie (voeten en blok). In de wedstrijdannotatie staat vermeld dat Truit afkomstig was uit Duinkerke en dat zijn prijs uitgereikt werd op 18 mei 1761. De andere aantekeningen verwijzen eveneens naar de wedstrijddeelname van Truit. Linksboven is het jaartal van de wedstrijd geschreven, met daaronder de handtekening van directeur Matthias de Visch en de academiestempel. Het blauwe papieren etiket draagt de tekenletter 'H' van Truit. Na afloop van het concours werd de behaalde prijs op het tekenpapier genoteerd, rechtsonder. Truit tekende een tweede studie naar sculptuur of 'plaester' tijdens het concours: 0016.GRO0004.II.

Details

Onderwerpen
Opschriften
aantekening (links boven): 1761
aantekening (links boven): M. de Visch
verzamelmerk (links boven): ACADEMIA b.
aantekening (links boven): H.
aantekening (links boven): [NVleys?]
aantekening (rechts onder): J
aantekening (rechts onder): Joseph trúij van dúijnkercke / primús van de classe naer / het plaester den 18. meij 1761.
watermerk (midden onder): [onleesbaar, figuratief]
Dimensie
geheel, hoogte: 635 mm
geheel, breedte: 440 mm

Identificatie

Huidige locatie
Verzameling
Categorie
Objectnaam
Materialen
Inventarisnummer
0016.GRO0003.II

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.

Verwante items

Gerelateerde items uit onze collectie