Sluiten

Onderwerp prijskamp klas uitdrukking, Academie Brugge

Vervaardiger

anoniem (auteur)

Periode en datering

19de eeuw
(1883)

Document met de uiteenzetting van het onderwerp voor de prijskamp in de klas 'uitdrukking' aan de Academie Brugge uit 1883. Het onderwerp is 'misprijzen'. Hierbij wordt verwezen naar het misprijzen van Goliath wanneer hij David als tegenstrever ziet, inclusief Bijbelse referentie: 1 Samuel ("het Boek der Koningen" sic) hoofdstuk 17, verzen 42 en 43. Het document is opgesteld voor de commissie der prijskampen en ondertekend door de voorzitter. Linksonder de tekst staat de academiestempel en op de achterzijde is een technische tekening in potlood aangebracht.

Details

Opschriften
aantekening (boven): Uitdrukking. / Prijskamp 1883. / Onderwerp : Misprijzen / Het misprijzen van Goliath ziende den jongen David tot / tegenstrever : het 1e boek der Koningen XVII Kapittel / vers 42. – En als de Philistyn Goliath opzag en zag David, zoo / heeft hy hem versmaad, enz / vers 43. – En de Philistijn zeide tot David : Wat dunkt u dat / ik een hond ben, dat gij tot mij met eenen stok Komt? / En de Philistijn vermaledydde David door zijne Goden. / Voor de Kommissie der Prijskampen : / De Voorzitter, / [onleesbaar]
verzamelmerk (midden): ACADEMIA b.
Dimensie
geheel, hoogte: 345 mm
geheel, breedte: 215 mm

Identificatie

Huidige locatie
Verzameling
Categorie
Objectnaam
Materialen
Inventarisnummer
0014.GRO0100.II

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.

Gerelateerde items uit onze collectie