Sluiten

Portret van Nicolaas Wiggertsz. Cousebant

Vervaardiger

naar Pieter Claesz. Soutman, Jacob Matham (prentmaker)

Periode en datering

17de eeuw
(1628)

Nicolaas Wiggertsz. Cousebant is in halffiguur naar links afgebeeld. Hij kijkt de beschouwer aan en houdt zijn handen gevouwen voor een kruisbeeld, dat voor hem staat. Rechts van het kruisbeeld ligt een schedel op een boekje. In de cartouche bovenaan zijn de naam en geboorte- en sterdatum van de afgebeelde persoon te lezen. Links van deze cartouche staat de naam van de ontwerper, rechts die van de graveur. In het kader onderaan het portret is een tienregelig vers in Latijn gedrukt. De prent is gemaakt door Jacob Matham naar Pieter Soutman NH 262).

Details

Onderwerp
Opschriften
verzamelmerk (rechts onder): R. D. Mr. NICOLAUS WIGGERIUS / OBIIT VIII. KAL. APRIL A: CIC. ICC. XXVIII. AETATIS / LXXIL. SACERDOTH XLVII ORDINIS XXV.
opschrift (in de voorstelling): P. / Soutman / pinxit.
opschrift (in de voorstelling): Matham / sculpsit.
opschrift (in de voorstelling): Occidit heu! Uvijs WIGGERIUS occidit agris / Funereâ. cecinit ut nigra fama, tubâ / HARLEMUM obtabat Civera, Germania Mystam, / Docotorem lachrimans Frisia, Turba Patrem. / Omnibus una fuit vox haec meus ille, meus. Sed / Cum natura negat omnibus, ara dabunt. / Ergo cape Harlemum civem, Germania Mystam, / Doctorem gaudens Frisia Turba Patrem. / Omnibus unus erit, uno omnibus ore soquetur Mortuus, ut vivus omnibus unus erat.
opschrift (in de cartouche onderaan)
Dimensie
geheel, hoogte: 249 mm
geheel, breedte: 153 mm
geheel, hoogte: 259 mm
geheel, breedte: 165 mm

Identificatie

Huidige locatie
Verzameling
Categorie
Objectnaam
Materialen
Inventarisnummer
0000.GRO5567.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.

Gerelateerde items uit onze collectie