Sluiten

Ontwerp voor een schild van het Brugse brouwersgilde

Dit is een Vlaams Topstuk

Vervaardiger

Pieter Van Sychem (tekenaar)

Periode en datering

17de eeuw
(circa 1695)

Deze tekening is een ontwerp voor een zilveren en deels verguld schild voor het Brugse Brouwersgilde. In dit zeldzame geval is ook het eindproduct bewaard gebleven, dat eveneens deel uitmaakt van de collectie van Musea Brugge (X.O.0091). Pieter van Sychem, die in 1695 de opdracht voor dit werk krijgt, plaatst Arnoldus, de beschermheilige van het Brouwersgilde en herbergiers, centraal in de voorstelling. Rondom hem neemt hij drie voorstellingen uit diens leven op, die geflankeerd worden met attributen uit het ambacht en een medaillon met een tekst. In de tekening zien we van links naar rechts: de intreding van Arnoldus tot de orde van Benedictijnen in het klooster van St. Medard in Soissons, de wijding van Arnoldus tot bisschop en de dood van de heilige. In het schild is de keuze van episodes uit zijn leven aangepast. De voorstelling links blijft dezelfde, terwijl de voorstelling van de bisschopswijding naar rechts wordt verplaatst. De ruimte die bovenaan vrijkomt wordt ingeruild door het moment dat Arnoldus vlucht voor zijn aanstelling als abt van Soissons. Een wolf overtuigt hem om dit ambt toch te aanvaarden. De twee voorstellingen van het intreden bij de Benedictijnen en de wijding tot bisschop bevatten incisies en zijn met rood krijt bestreken aan de achterzijde. Dit duidt erop dat het ontwerp werd gereproduceerd, wellicht op het volgende, aangepaste ontwerp. De tekening is in 2020 erkend als topstuk.

TOPSTUK

De tekening biedt een unieke inkijk op de ontwerpfase in het creatieproces van een schild. De wijziging in iconografie van de bovenste cartouche is opmerkelijk. Wellicht werd de scène aangepast op vraag van de brouwersgilde, al blijft de achterliggende reden onduidelijk. Het is niet uit te sluiten dat een nieuwe ontwerptekening gebruikt werd voor de uiteindelijke realisatie van het schild. Pieter van Sychem maakte zijn ontwerp op ware grootte. Het tekenpapier is in een ronde vorm of tondo gesneden. De voorstellingen uit het leven van de heilige tekende hij in bruine inkt en bevatten veel details. Van Sychem wist als zilversmid perfect hoe hij de materialen kon weergeven in zijn ontwerptekening. De gewassen zones in grijs imiteren het glinsterende zilver van het schild. De zilversmid was actief in Brugge tussen 1695 en 1724. In 1697 werd van Sychem benoemd tot deken van de Brugse gilde van goud- en zilversmeden.

Details

Identificatie

Huidige locatie
Verzameling
Categorie
Objectnaam
Materialen
Inventarisnummer
0000.GRO1806.II

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.

Gerelateerde items uit onze collectie