Sluiten

Figuurstudie naar model voor prijswedstrijd: staand mannelijk naakt

Vervaardiger

Jan Anton Garemijn (tekenaar)

Periode en datering

18de eeuw
(1771 - 1772)

26ste bladzijde [blad 13, verso] uit een notitieboekje van Jan Garemijn als directeur van de Brugse Academie, daterend uit de schooljaren 1771-1772 en 1774-1775. Schets (pentekening) van het poserende model Percyn. Hij staat rechtop en leunt met zijn linker elleboog op de hoge sokkel naast hem. Hij houdt beide handen samen en kijkt naar linksonder. Het linkerbeen is geheven en steunt met de voet wellicht op een hogere steun. Deze pose was oorspronkelijk geselecteerd als de 22ste actie voor het prijskamp in februari, maar werd niet uitgevoerd. In de kantlijn schreef Garemijn de verklaring hiervoor: de positie van de benen leek teveel op die uit een eerdere actie. Wellicht gaat het om de 25ste actie van het voorgaande jaar, getekend voor een wedstrijd om plaatsen (zie 0000.GRO1676.15v-16r.II). Enkele leerlingen hadden daarop de benen van die vorige actie gekopieerd. Omdat geen twee acties gelijk mochten zijn, besloot Garemijn deze pose aan te passen. Emmanuel Lacroix ging blijkbaar niet akkoord met deze beslissing en verliet de sessie. Op de volgende bladzijde zien we de aangepaste pose die de leerlingen uiteindelijk moesten uitwerken voor deze wedstrijd om prijs.

Details

Onderwerp
Opschrift
aantekening february / 17.18.[19, doorgehaald].20.21 (-) 22 / Percyn actie / om prys d'eerst classe / 5 avonden / nota dese actie is niet voorts gegaen, causa dat dese / actie was aen de beenen gelyck aen een actie / die voorgaandelyck naer een teeckeninghe / was geteeckent ende defrente die beenen / hadden gecopieert, daerom hebbe op den / 19 feb. een ander actie gestelt, ende Em: La Croix / heeft bedanckt en deur gegaen
Dimensie
geheel, hoogte: 163 mm
geheel, breedte: 110 mm

Identificatie

Huidige locatie
Verzameling
Objectnaam
Materialen
Inventarisnummer
0000.GRO1676.5.II.13v

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.

Verwante items

Gerelateerde items uit onze collectie