Sluiten

Omslag (voorplat) met notities over de organisatie en ontvangst van de figuur- en architectuurklassen

Vervaardiger

Jan Anton Garemijn (tekenaar)

Periode en datering

18de eeuw
(1767 - 1768)

Omslag (eerste bladzijde, recto) van een notitieboekje van Jan Garemijn als directeur van de Brugse Academie, daterend uit het schooljaar 1767-1768. De omslag bevat verschillende, afzonderlijke notities over de organisatie aan de academie. Zo noteerde Garemijn onder andere dat de leerlingen van de figuurklassen op 26 oktober 1767 eerst ontvangen werden in de Academie. Pas daarna was het de beurt aan de leerlingen van de architectuurklassen. Hun intrede moest gedisciplineerd, ordelijk en stil gebeuren. Er mocht daarnaast ook zeker niet vergeten worden de reglementen voor te lezen. De andere notities zijn minder duidelijk. Een nota gaat over de inzameling naar aanleiding van de prijsdeling. Onderaan staat hoeveel geld de modellen hebben opgehaald voor nieuwjaar. Deze notities in bruine inkt overschrijven een notitie in rood krijt. Deze tekst is helaas niet leesbaar, al gaat het aan de cijfers te zien wellicht om een rekening.

Details

Opschrift
aantekening 26 8bre 1767 / de receptie van de jonckheyt / eerst te laeten incomen de jonckeyt / van figuere ende hun aenveert / dan van beneden te laeten boven / comen die van d' architecteure / en so met goet ordre en stilte gesch / voor memorie / den avondt als de print teeckenaers / geplacert worden de Regelementen / hun af te leesen. / nota als het prys deelinge is tydelyc / besorght te syn van in de twee / classe van architeteure, op te / haelen hun part tot de / paramenten , want dese classe / de eerste gedaen hebben, ende dan / niet meer en comen / de classe vant leven een op heelder alsnogh / andere vant leven, voor de classe / plaester en printen op te haelen / modellen hebben desen jaer voor / nieuw jaer opgehaelt in wyssel[gelt] / in alle £ 2 - [inhoud onleesbaar] / [...] £ 2 [...] / [onleesbare tekst, wellicht som of berekening]
Dimensie
geheel, hoogte: 155 mm
geheel, breedte: 98 mm

Identificatie

Huidige locatie
Verzameling
Objectnaam
Materialen
Inventarisnummer
0000.GRO1676.2.II.1r

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.

Verwante items

Notitieboekje schooljaar 1767-1768, Academie Brugge

Vervaardiger

Jan Anton Garemijn (tekenaar)

Periode en datering

18de eeuw
(1767 - 1768)

Gerelateerde items uit onze collectie