Sluiten

Portret van Rogerius De Jonghe

Vervaardiger

navolger van Pieter Pourbus

Periode en datering

16de eeuw
(circa 1551 - circa 1575)

Dit portret beeldt volgens de overleveringen Rogerius de Jonghe, een belangrijke Brugse Augustijnermonnik uit. Deze geestelijke overleed op 97-jarige leeftijd in het klooster van de Zwarte Zusters Augustinessen in Brugge. Het Groeningemuseum bezit naast dit portret van Rogerius ook een portret van hem op zijn doodsbed. Wanneer het uiterlijk van de geestelijke in beide schilderijen met elkaar wordt vergeleken, blijkt dat dit portret in de derde kwart van de zestiende eeuw moet zijn ontstaan. Op de achterzijde van dit portret is de heilige Nicolaas van Tolentino afgebeeld. Hij is gekleed in een zwart Augustijner habijt en is herkenbaar aan de gouden ster en het boek waarin hij leest. Scharniersporen wijzen erop dat het schilderij niet op zichzelf heeft gestaan. Vermoedelijk was Rogerius de Jonghe afgebeeld in verering voor de maagd Maria die op het verloren gegane rechterluik was afgebeeld.

Details

Onderwerp
Opschrift
opschrift (bovenaan): R.P. ROGIERIUS S.T.D. OBIIT 1679.
Dimensie
geheel, hoogte: 29 cm
geheel, breedte: 24 cm
met lijst, hoogte: 38 cm
met lijst, breedte: 33.2 cm
met lijst, diepte: 3.5 cm

Identificatie

Huidige locatie
Verzameling
Categorie
Objectnaam
Materialen
Inventarisnummer
0000.GRO1615.I

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.

Gerelateerde items uit onze collectie