Sluiten

Legende van de heilige Ursula

Dit is een Vlaams Topstuk

Vervaardiger

Meester van de (Brugse) Legende van de heilige Ursula

Periode en datering

15de eeuw
(circa 1482)

De twee grote luiken (0000.GRO.1542.I-1543.I) zijn elk uit vier aan weerszijden beschilderde paneeltjes samengesteld. Aan de voorzijde wordt de legende van de heilige Ursula en de 11.000 maagden verhaald. De volgorde verloopt als in een opengeslagen boek. Dit rechtse luik toont de volgende vier taferelen (v.l.n.r. en v.b.n.o.): 5. De vaart ging tot Basel, waarna de voettocht naar Rome werd ingezet, wat op het voorplan is afgebeeld. Achteraan komt de paus en zijn gevolg de bedevaarders tegemoet. Op het wapenschild staat S[enatus]P[opulus]Q[ue]R[omae]. 6. Bij haar vertrek uit Rome wordt Ursula vergezeld door de paus, kardinaal Vincentius en Jacobus, aartsbisschop van Antiochië, die samen de terugreis wilden meemaken. 7. In Keulen wordt het gehele gezelschap uitgemoord door de Hunnen, die inmiddels onder leiding van Attila de stad hadden ingenomen. In het schip links boven herkent men prins Eutherius, die op ingeven van een hemelse stem, naar Keulen was afgereisd om er samen met Ursula de marteldood te sterven. 8. In een kapel vereren gelovigen relieken van de heilige Ursula en de 11.000 maagden. Een priester leest gebeden aan het altaar. Aan de ingang worden kaarsen en wassen ex-voto's verkocht. Uiterst links knielt een kloosterzuster in zwart habijt, misschien de schenkster van het retabel. In gesloten toestand vertoont het paneel in grisailles de vier kerkvaders (v.l.n.r.): Hiëronymus (als kardinaal met boek en leeuw), Gregorius (koorkap, tiara en boek), Augustinus (koorkap, mijter en hart) en Ambrosius (koorkap, mijter en boek).

Details

Onderwerp
Opschriften
(1ste tafereel: links bovenaan): SPQR
(2de tafereel: links bovenaan): SPQR
(3de tafereel: rechts bovenaan)
Dimensie
met lijst, hoogte: 106.8 cm
met lijst, breedte: 71.5 cm
met lijst, diepte: 2.5 cm
met lijst, gewicht: 6 kg

Identificatie

Huidige locatie
Verzameling
Categorie
Objectnaam
Materialen
Inventarisnummer
0000.GRO1543.I

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.

Verwante items

Gerelateerde items uit onze collectie