Sluiten

De ontvangst van Charles II en zijn broers door het Brugse Sint-Barbaragilde

Vervaardiger

Jan Baptist van Meunincxhove

Periode en datering

17de eeuw
(1671)

Dit schilderij toont het feestmaal dat op 2 oktober 1656 door de Brugse Sint-Barbaragilde, de gilde van de busschieters of kolveniers, werd aangeboden aan de Engelse koning Charles II en zijn broers Jacob Stuart, hertog van York, en Henry Stuart, hertog van Gloucester, ter gelegenheid van hun bezoek aan Brugge. De vorst en zijn beide broers waren net als nieuwe leden in de gilde opgenomen. Jacob Stuart was er bij die gelegenheid in geslaagd om de hoofdvogel, de 'papegay', af te schieten. Het banket is gesitueerd in het gildelokaal. Links zitten de koning en zijn broers samen aan een ronde tafel met allerlei gerechten. De gildehoofdman presenteert knielend de erewijn aan de hertog van York. Tussen beide laatste personages staat de bisschop van Brugge, Carolus van den Bosch. Achter de tafel staat het volledige gildekorps en tal van tafeldienaren en erewachten. Tegen de achterwand bemerkt men, als anachronistisch curiosum, de geschilderde voorstelling van de ontvangst van Charles II in de Schuttershof, het in 1671 gedateerde pendant van dit schilderij (0000.GRO1378.I). Aan weerszijden van dit grote schilderij hangen de portretten van Henry en Jacob Stuart; beide werken zijn verloren. (Naar: H. Vlieghe, Stedelijke Musea Brugge. Catalogus Schilderijen 17de en 18de eeuw, Brugge, 1994, pp. 186-187.)

Details

Onderwerpen
Dimensie
geheel, hoogte: 218.5 cm
geheel, breedte: 268.3 cm
geheel, diepte: 13 cm

Identificatie

Huidige locatie
Verzameling
Categorie
Objectnaam
Materialen
Inventarisnummer
0000.GRO1377.I

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.

Verwante items

Gerelateerde items uit onze collectie