Sluiten

Het bestuur van het Brugse smedenambacht

Vervaardiger

Bernardus Fricx

Periode en datering

18de eeuw
(1783)

Zeven bestuursleden van het Brugse smedenambacht aan een tafel, in een vertrek versierd met decoratieve landschapspanelen en de voorstelling van de patroonheilige Eligius. Boven de heilige staat een opschrift met de namen van het bestuur uit 1782-1783. De man centraal aan de lange zijde van de tafel, met de zilveren trekring, is de deken. Aan weerszijden van hem zitten de vier vinders. Links aan de hoek van de tafel zit de gouverneur; uiterst links vermoedelijk de klerk. Rechts, aan een deur, staat de knaap van het ambacht, met een koperen borstschild met zilveren omlijsting en opnieuw de voorstelling van Sint-Eligius.

Details

Onderwerp
Opschrift
opschrift (midden bovenaan): HENDRICK VANDERBEKE 3 MAEL DEKEN 1783 / ANTONE VAN HAEKE OUDEN DEKEN 1768 / PIETER LONKE OUDEN DEKEN 1770 / JOSEPHUS CORNETTE OUDEN DEKEN 1778 / JOANNES VAN HAEKE / JULIEN LEBRET GOUVERNEUR / OUDEN DEKEN 1776
Dimensie
geheel, hoogte: 196 cm
geheel, breedte: 270.5 cm
met lijst, hoogte: 207 cm
met lijst, breedte: 276.3 cm
met lijst, diepte: 6 cm

Identificatie

Huidige locatie
Verzameling
Categorie
Objectnaam
Materialen
Inventarisnummer
0000.GRO1285.I

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.

Gerelateerde items uit onze collectie