Sluiten

Portret van Paulus de Nigro

Vervaardiger

Adriaen Isenbrant

Periode en datering

16de eeuw
(1518)

Het portret van Paulus de Nigro is het enige gedateerde schilderij uit het gekende oeuvre van Adriaen Isenbrant. Bovenaan geeft een opschrift, onder het Christusmonogram, de datum, naam en leeftijd van de geportretteerde aan. Het busteportret toont de Genuese zakenman, Paulus de Nigro op 36-jarige leeftijd. Met de handen tot gebed gevouwen, kijkt hij naar rechts. Deze houding doet een pendant met een religieuze voorstelling, bijvoorbeeld een Madonna met Kind, veronderstellen. Een diptiek met links de schenker en rechts een religieus motief is echter ongebruikelijk. Mogelijk vormde het “Portret van Paulus de Nigro” het linkerluik van een triptiek met de Madonna of een religieus tafereel in het midden en zijn vrouw of een heilige rechts.

Details

Onderwerp
Opschriften
monogram (bovenaan in het midden, 1ste regel): IHS
datering, plaats, naam geportretteerde en leeftijd (bovenaan in het midden, 2de regel): + 1518.brugys.paulus.denigro.d.tadei.anor[um].36. +
monogram (op de ring): PdN
Dimensie
geheel, hoogte: 34.5 cm
geheel, breedte: 28.5 cm
met lijst, hoogte: 48.5 cm
met lijst, breedte: 41 cm
met lijst, diepte: 5 cm
met lijst, gewicht: -1 kg
zonder lijst, diepte: 1 cm

Identificatie

Huidige locatie
Verzameling
Categorie
Objectnaam
Materialen
Inventarisnummer
0000.GRO1280.I

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.

Gerelateerde items uit onze collectie