Sluiten

De Kruisiging

Vervaardiger

Frank Brangwyn

Periode en datering

20ste eeuw
(1912)

Op de voorgrond de kruisiging van Christus en van de goede en de slechte moordenaar. Talrijke mensen, sommige in eigentijdse kledij, zijn getuige van het gebeuren. Links onderaan staat een man met een pet op het hoofd die meermaals in het oeuvre van Brangwyn voorkomt (zie inv. 0000.GRO0778.I). Hetzelfde is het geval voor de vrouw met de zwarte (Vlaamse) kapmantel die Christus beweent (zie inv. 0000.GRO0896.II, 0000.GRO0944.III, 0000.GRO0995.III, 0000.GRO0999.III). Deze vrij donkere, met te veel inkt ingedrukte prent wordt gedramatiseerd door de diagionaal geplaatste viaduct die naar een versterkte stad leidt (op de achtergrond) en door het goed overwogen clair-obscur dat de aandacht concentreert op Christus. De plaat werd geëtst naar een reeks voorstudies (onder andere inv. 0000.GRO0791.I en 0000.GRO0923.II) door Brangwyn rond 1911 gemaakt voor een schilderij dat in het museum van Glasgow bewaard wordt.

Details

Onderwerp
Opschriften
signatuur (rechts onderaan): Frank Brangwyn
opschrift (links onderaan): Le Crucifixion (sic)
Dimensie
geheel, hoogte: 747 mm
geheel, breedte: 777 mm
blad, hoogte: 829 mm
blad, breedte: 814 mm

Identificatie

Huidige locatie
Verzameling
Categorie
Objectnaam
ets
Materiaal
Inventarisnummer
0000.GRO1160.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.

Gerelateerde items uit onze collectie