Sluiten

Taferelen uit de Apocalyps en Annunciatie

Vervaardiger

Meester van het Heilig Bloed

Periode en datering

16de eeuw
(circa 1513 - circa 1550)

De drie zwaar beschadigde panelen zijn restanten van in stukken gezaagde zijluiken van een triptiek, die ooit als kast- of deurpanelen werden hergebruikt. Het geheel was oorspronkelijk een triptiek met op de zijluiken taferelen uit de Apocalyps. In gesloten toestand zag men de annunciatie in grisaille. Het linkerluik is bijna volledig bewaard gebleven in twee stukken. Het toont de knielende Johannes ten aanschijn van het visioen van de zeven kandelaars. Geheel volgens de Openbaring verschijnt de apocalyptische Christus in lang kleed, met gouden gordel en vlammende ogen. Hij zit in een kring van zeven gouden kandelaars met in zijn rechterhand zeven sterren en een tweesnijdend zwaard komend uit zijn mond. Van het rechterluik is enkel de onderste helft met de op het eiland Patmos schrijvende Johannes overgebleven. Een arend draagt zijn inktpot. Hij schrijft in het Latijn de eerste woorden van het twaalfde hoofdstuk van de Openbaring: ‘Een groot teken verscheen aan de hemel: een vrouw, omkleed met de zon’. Dit visioen van de vrouw en de draak was ongetwijfeld op het ontbrekende bovendeel afgebeeld. Op de achterzijde van deze fragmenten zijn Maria en de engel uit de annunciatie gedeeltelijk bewaard. Het retabel moet na ongeveer 1513 zijn ontstaan.

Details

Onderwerp
Opschrift
zinspreuk (links in het midden): [S]ignu[m] magnu[m] / [app]aruit in c[a]elo / / mulier amicta / sole
Dimensie
geheel, hoogte: 100.2 cm
geheel, breedte: 54 cm
geheel, diepte: 1.3 cm
met lijst, hoogte: 186 cm
met lijst, breedte: 135 cm
met lijst, diepte: 5.5 cm

Identificatie

Huidige locatie
Verzameling
Categorie
Objectnaam
Materialen
Inventarisnummer
0000.GRO0205.I-0207.I-1423.I

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.

Gerelateerde items uit onze collectie