Sluiten

Portret van David Herregouts

Vervaardiger

Jan Baptist Herregouts

Periode en datering

17de eeuw
(circa 1680)

Oudere man, voorgesteld tot aan het middel, in driekwartwending naar rechts, met de blik op de toeschouwer gericht. Zijn linkerarm leunt op een sokkel waarop een een stenen vaas versierd met mythologische taferelen is geplaatst. Zijn rechterhand rust op een tafel met een boek met tekeningen. Eén van de tekeningen toont figuren die lijken op deze op de stenen vaas. Achter de man staat een zuil, met links een doorkijk naar een landschap. Kostuum en haardracht zijn, net zoals de pendant 0000.GRO0075.I, te dateren rond 1680. Beide schilderijen zijn vermeld door P. Le Doulx in 1795, met de woorden 'De portretten van hem en van zijnen vader David Herregoudts zijn beiden te zien op de Konstkamer van de Academie van Brugge'. Toeschrijving en identificatie zijn sindsdien algemeen aanvaard. Het betreft hier dus de vader van de kunstenaar, die eveneens schilder was.

Details

Onderwerp
Dimensie
geheel, hoogte: 102.8 cm
geheel, breedte: 80.5 cm
met lijst, hoogte: 125 cm
met lijst, breedte: 102.5 cm
met lijst, diepte: 7 cm
met lijst, gewicht: 28 kg

Identificatie

Huidige locatie
Verzameling
Categorie
Objectnaam
Materialen
Inventarisnummer
0000.GRO0074.I

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.

Verwante items

Zelfportret

Vervaardiger

Jan Baptist Herregouts

Periode en datering

17de eeuw
(circa 1680)

Gerelateerde items uit onze collectie