Fermer

Book cover of 'Sainte Angèle Mérici. Fondatrice des Ursulines. Sa vie, ses vertus, son Institut'

Fabricant

Marie-Catherine Lem (uitgever), Guillaume Beetemé (auteur)

Période et datation

19de eeuw
(1875)

Ongebruikte, gedrukte boekomslag voor de Franstalige publicatie van Guillaume Beetemé uit 1875. Links de keerzijde met drie voorstellingen van de heilige Angela Merici in een gotisch schrijn. In het midden, verticaal, de titel. Rechts wordt de heilige Angela Merici geknield voorgesteld in een landschap, met daarnaast een ladder met zingende en musicerende engelen. Deze scène stelt waarschijnlijk het visioen voor dat ze kreeg terwijl ze buiten aan het werk was. Hierin werd haar verteld dat ze een gemeenschap van vrouwen zou stichten, gewijd aan de heilige Ursula, die zich zou inzetten voor onderwijs aan meisjes.

Détails

Sujet
Opschriften
opschrift (links, op het achterplat van de boekomslag): <p><span style="font-family:Verdana;font-size:9.0pt;">S:URSULA: / ORA.PRO.NOBIS (-) SANCTA:ANGELA:MERICI:ORA:PRO:NOBIS (-) Ve J. Petyt Bruges</span></p>
opschrift (midden, op de rug van de boekomslag): <p><span style="font-family:Verdana;font-size:9.0pt;">Sainte Angèle Mérici</span></p>
opschrift (rechts, op het voorplat van de boekomslag): <p><span style="font-family:Verdana;font-size:9.0pt;">Sainte Angèle Mérici. Fondatrice des Ursulines. Sa vie, ses vertus, son Institut (-) We J. Petit, Brugge</span></p>
Dimension
geheel, height: 194 mm
geheel, width: 265 mm
geheel, height: 254 mm
geheel, width: 350 mm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Catégorie
Objectnaam
Matériaux
Numéro d'inventaire
0020.GRO0292.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge s'engage à rendre ses données disponibles sous forme de données ouvertes utilisables. Les images d'œuvres d'art qui ne sont pas soumises à des restrictions de droits d'auteur sont donc publiées sous la licence Creative Commons Zero. Ils peuvent être utilisés librement.

Verwante items

Articles connexes à notre collection