Close

Drieluik met Laatste Avondmaal - de Ontmoeting van Abraham en Melchisedech - de Mannaregen

Manufacturer

toegeschreven aan Antonius Claeissens

Period and date

17de eeuw
(circa 1613)

Op het middenluikwordt Jezus voorgesteld, met aureool. Hij zit centraal aan een gedekte tafel en wordt omringd door zijn apostelen. Hij stelt het Heilig Sacrament in. Op het linkerluik wordt de ontmoeting tussen Abraham en Melchisedeh voorgesteld. De aartsvader Abraham is uitgebeeld als een krijgsheer in een harnas, Melchisedech draagt een lang gewaad en biedt hem brood en wijn in een kruik aan. Op het rechterluik wordt de Mannaregen uitgebeeld, het voedsel dat God schonk aan het volk van Israël toen het door Mozes door de woestijn werd geleid. Mensen verzamelen het manna in aarden potten. Op de buitenluiken wordt de Annunciatie voorgesteld: links de engel, rechts Maria. Olieverf op paneel.

Details

Subject
Materials
Dimension
linkerluik, height: 132.7 cm
linkerluik, width: 53.2 cm
middenluik, height: 135.3 cm
middenluik, width: 105.9 cm
rechterluik, height: 133.2 cm
rechterluik, width: 53.4 cm

Identification

Inventory number
O.OTP0048.I

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge is committed to making its data available as usable open data. Images of works of art which are not subject to copyright restrictions are therefore published under the Creative Commons Zero licence. These may be used freely.

Related items