Sluiten

Notitie over sluitingsdagen en openingsuren van de academie

Vervaardiger

Jan Anton Garemijn (tekenaar)

Periode en datering

18de eeuw
(1765 - 1766)

Zesendertigste bladzijde [blad 18, verso] uit een notitieboekje van Jan Garemijn, directeur van de Brugse Academie, daterend uit het schooljaar 1765-1766. Oplijsting door Garemijn van de sluitingsdagen van de academie. De avondlessen begonnen in oktober voor de start van het academiejaar. Garemijn noteerde daaronder de openingsuren voor enkele specifieke dagen.

Details

Opschrift
aantekening Daegen dat men / op d'academie niet / en teeckent / alderzielen-dag / Kersavont / en alle de Kerstdaegen / tot alderkinderen / dan jncluijs / verlooren maend / de 2 vasten avont / daegen / october de academie / te beginnen met en 5 uren / 15 januarij / quart naer vif uren / 1. february vif uren en aelf / 15 februarij ten quart voor 6 urn / 24 february ten 6 uren
Dimensie
geheel, hoogte: 165 mm
geheel, breedte: 110 mm

Identificatie

Huidige locatie
Verzameling
Objectnaam
Materialen
Inventarisnummer
2021.GRO0018.II.18v

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.

Verwante items

Notitieboekje schooljaar 1765-1766, Academie Brugge

Vervaardiger

Jan Anton Garemijn (tekenaar)

Periode en datering

18de eeuw
(1765 - 1766)

Gerelateerde items uit onze collectie