Sluiten

Figuurstudie naar model voor prijswedstrijd: staand mannelijk naakt

Vervaardiger

Jan Anton Garemijn (tekenaar)

Periode en datering

18de eeuw
(1771 - 1772)

27ste bladzijde [blad 14, recto] uit een notitieboekje van Jan Garemijn als directeur van de Brugse Academie, daterend uit de schooljaren 1771-1772 en 1774-1775. Op deze pagina is de gewijzigde actie te zien die werd getekend bij de wedstrijd om prijs in 1772. De 22ste actie (zie vorige bladzijde) moest namelijk aangepast worden omdat de pose teveel leek op een eerdere actie. Het model Percyn poseert voor deze 23ste actie naast een hoge sokkel, waarop hij met zijn linkerelleboog leunt. Hij is frontaal weergegeven en wijst met de rechterhand naar onder. Zijn hoofd is naar rechts gekanteld maar naar links gecorrigeerd met rood krijt. Het linkerbeen zet een stap naar voor. De linkervoet staat daarbij voor de rechter. De positie van de benen is aangepast ten opzichte van de pose op de vorige bladzijde én de ondertekening. Garemijn zette daarvoor dikkere penstreken op het papier. Zo werd de onderliggende tekening gecamoufleerd. De klas naar model werd voor deze wedstrijd in twee groepen gedeeld. De eerste 'classe' werkte vijf avonden, tussen 19 en 24 februari, aan hun tekening. Pieter Van de Vivere, die uiteindelijk tweede werd, maakte deel uit van deze groep (0016.GRO0034.II). In de kantlijn noteerde Garemijn dat Percyn tot hiertoe al 53 avonden had geposeerd en rekende £5-6 als vergoeding.

Details

Onderwerp
Opschrift
aantekening febru[ari] / 23 actie / 19.20.21.22.24 (-) Percyn / ander actie / eerste classe (-) Percyn gestaen / van den 8 novem[ber] / 1771 tot den 24 / febuary 1772 / 53 avonden / £ [onleesbaar, 3] / £ 5 [correctie van 3] - 6.
Dimensie
geheel, hoogte: 163 mm
geheel, breedte: 110 mm

Identificatie

Huidige locatie
Verzameling
Objectnaam
Materialen
Inventarisnummer
0000.GRO1676.5.II.14r

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.

Verwante items

Gerelateerde items uit onze collectie